Gå til hovedindhold

Til fagpersoner

Vi har samlet nogle af de mest relevante sider til dig, der arbejder med diabetes.

Indhold til dig, der arbejder med diabetes

Videncenter for Diabetes formidler infor­mation til alle, der vil vide mere om diabetes, men nogle af vores sider er især relevante for dig, der arbejder pro­fes­sio­nelt med diabetes.

Nedenfor er en over­sigt over og direkte links til Videncenter for Diabetes' mest relevante sider for fag­personer.

Danske behandlings­vejledninger
Her finder du en oversigt over danske behandlings­vejledninger om diabetes og følge­sygdomme til diabetes.

Internationale behandlings­vejledninger
Her finder du behandlings­vejledninger inden for diabetes­området fra inter­nationale insti­tu­tioner, som kan supplere de danske vejled­ninger.

Sundhedsstyrelsens vejledninger
Her finder du vej­ledninger og anbe­falinger på diabetes­området fra Sundhedsstyrelsen, som også dækker andre emner end behandling, f.eks. opsporing og tvær­sektorielt samarbejde.

Lægehåndbogen
Her finder du direkte links til relevante sider om diabetes i Læge­håndbogen. Læge­håndbogen er et opslags­værk om sundhed og syg­domme, der inde­holder artikler, medicinske tegninger, røntgen­billeder, videoer m.m.

Medicinoversigt
Vi har samlet en oversigt over medicin, som bruges til behandling af diabetes. Informationerne hentes direkte fra Medicin.dk.

Alt om diabetes
'Alt om diabetes' er en app om diabetes, der er let at slå op i på farten. Vi beskriver appen og giver et link til, hvor den kan down­loades.

Offentlige sundhedstilbud
Få et overblik over, hvilke sundheds­tilbud hver kommune og region tilbyder til personer med diabetes.

Patientforløb
Få et overblik over, hvilke patient­forløb der tilbydes i den region, du arbejder i.

Oversigt over videns­baserede indsatser
Her finder du en oversigt med direkte links til indsatser, som nogle fag­personer bruger, når de arbejder eller er i kontakt med personer med diabetes.

Tilskud og rettigheder
Få et overblik over de forskellige tilskud, rettig­heder og hjælpe­ordninger, der findes til personer med diabetes, eller henvis personer med diabetes til siden.

Kurser for fagpersoner
Få et overblik over fysiske kurser og arrangementer, der findes for fagpersoner, som arbejder med diabetes.

Efteruddannelse for fagpersoner
Få nye kompetencer i arbejdet med diabetes. Som fagperson kan man på tværs af landet efteruddanne sig på diabetesområdet.

E-læring for fagpersoner
Få et overblik og og direkte links til danske og international e-læringskurser målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, der arbejder med diabetes.

Podcasts til fagpersoner
Antallet af podcasts med relation til diabetes er hastigt voksende. Vi har samlet links til podcasts til fagpersoner, der ønsker at blive klogere på diabetes.

Webinarer for fagpersoner
Få et overblik og direkte links til udvalgte webinarer og andre virtuelle arrangementer målrettet fagpersoner, som arbejder med diabetes.

Ny forskning
Vi har samlet forsknings­artikler om diabetes, så du let kan følge med i nye kvalitets- og relevans­vurderede primær­studier og forsknings­oversigter.

Find nemt forskning om diabetes
Vi har gjort det nemt at søge efter forsknings­artikler om diabetes via vores søge­maskine NemPubMed.

Videoer om diabetes på dansk
Her finder du vores videoer på dansk. Videoerne kan f.eks. bruges til undervisning, eller vises til personer, der gerne vil vide mere om diabetes.

Videoer om diabetes på andre sprog
Her finder du vores videoer oversat til arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. Videoerne kan f.eks. bruges til undervisning eller i mødet med personer, der ikke har dansk som modersmål.

Videoer på Helbredsprofilen.dk
På Helbredsprofilen.dk kan man se videoer om livet med diabetes, fortalt af personer der lever med diabetes, deres pårørende og fagpersoner.

Hvis du som fag­person ikke i det daglige arbejder med diabetes, kan du finde generel information om diabetes på vores øvrige sider. Siderne neden­for er også relevante at henvise personer med diabetes til.

Generelt om diabetes

Generelt om diabetes
Hvad er diabetes? Hvor mange har diabetes i Danmark? Og hvad viser forsk­ningen i forhold til corona­virus og diabetes?

Type 1-diabetes
Hvad er type 1-diabetes, hvordan behandles det, og hvilke følge­sygdomme kan man få?

Type 2-diabetes
Hvad er type 2-diabetes, hvordan behandles det, og hvilke følge­sygdomme kan man få?

Graviditetsdiabetes
Hvad er graviditets­diabetes, hvordan ved man, om man har det, og hvordan behandler man det?

Andre typer diabetes
Udover type 1- og type 2-diabetes kan man udvikle andre typer diabetes, som ikke er helt så hyppige. Det er bl.a. LADA (type 1½-diabetes) og MODY.

Diabetes og psyken
At leve med en kronisk sygdom som diabetes kan påvirke det psykiske vel­befindende. For nogle kan det udvikle sig til en større psykisk belastning.

Den daglige behandling
Man kan aldrig tage en pause fra diabetes, og derfor er det godt at vide, hvordan diabetes kan hånd­teres i livets forskellige situa­tioner og faser.

Hjælp og støtte
En liv med diabetes kan kræve hjælp og støtte af for­skellig art. Har kan man læse mere om nogle af de mange mulig­heder, rettig­heder og regler.

Pårørende til personer med diabetes
Diabetes påvirker også livet og hver­dagen for de pårørende. På disse sider kan man læse mere om det at være pårørende til personer med diabetes.

Ferie og højtider
Ferie og højtider kan give ændrede spise­vaner og rutiner. Læs mere om, hvordan man hånd­terer diabetes i forbindelse med ferie, jul og ramadan.

Mangler du noget?

Skriv til os, hvis du har en god idé til nyt indhold, som du gerne vil kunne finde på hjemme­siden.