Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Vacciner

Spørgsmål og svar om COVID-19-vacciner i relation til personer med diabetes.

Indhold

  Forskere over hele verden arbejder på at udvikle effektive og sikre vacciner, der beskytter mod COVID-19.

  Flere vacciner er blevet og bliver fortsat testet i store lodtræknings­forsøg. De fleste af disse forsøg inkluderer også personer med diabetes.

  Nedenfor kan du læse mere om de vacciner, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har vurderet og godkendt til brug i EU, og som dermed enten allerede er godkendt i Danmark eller er på vej.

  Spørgsmål og svar

  Hvad ved man om COVID-19-vacciner og diabetes?

  Opdateret 4. maj 2021

  Det korte svar er, at forskningen har vist, at de COVID-19-vacciner, som er godkendt til brug i Danmark, effektivt beskytter mod COVID-19, og at bivirkningerne er meget begrænsede, også for personer med diabetes. Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvor længe vaccinerne beskytter mod COVID-19.

  Personer med diabetes har deltaget i de vaccine­studier, som du kan læse mere om nedenfor. Der er dog endnu ikke offentlig­gjort data, som gør det muligt at vurdere, hvordan vaccinerne virker specifikt hos personer med diabetes.

  Der ikke er fundet tegn på, at nogle grupper reagerer dårligere på vaccinerne end andre. Man må derfor antage, at vaccinerne er både effektive og sikre for personer med diabetes.

  Det lidt længere svar er, at personer med diabetes deltager i de store lodtræknings­studier, hvor man har testet COVID-19-vaccinerne. Både i de grupper, som har fået vaccinerne, og i kontrolgrupperne, som har fået placebo (dvs. en injektion med ikke-virksomme "vacciner", f.eks. saltvand).

  Vaccinerne er også testet på andre personer med højere risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, f.eks. personer over 65 år, overvægtige (BMI>30) og personer med hjerte- og lungesygdom.

  Studierne har to primære formål: 1) at undersøge, om vaccinerne er effektive til at beskytte mod COVID-19, og 2) om vaccinerne giver anledning til alvorlige bivirkninger.

  De vacciner, som er godkendt til brug i Danmark, beskytter alle effektivt mod COVID-19.

  Bivirkningerne er som regel milde og forsvinder i løbet af et par dage. Det kan f.eks. være feber, hovedpine eller ømhed ved indstiks­stedet. Kun meget sjældent er der observeret mere alvorlige bivirkninger såsom allergiske reaktioner.

  Læs mere om blandt andet vaccinernes bivirkninger, og find deres indlægssedler hos Sundhedsstyrelsen

  Forskerne følger stadig de personer, som deltager i studierne. Det gør de blandt andet for at undersøge, hvor længe vaccinerne beskytter mod COVID-19 og for at overvåge eventuelle bivirkninger. Samtidig kan de indsamle flere data om vaccinernes virkning hos forskellige risiko­grupper, f.eks. personer med type 1- og type 2-diabetes, og vurdere hvor godt vaccinerne virker på forskellige muterede varianter af COVID-19-virusset.

  Da der stadig mangler viden om vaccinerne, er godkendelsen til brug en såkaldt betinget godkendelse. Det betyder, at det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og Lægemiddel­styrelsen i Danmark løbende skal have adgang til vaccine­producenternes forsknings­resultater. På den måde kan myndighederne vurdere, om vaccinerne stadig er sikre og effektive. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.

  Vacciner godkendt til brug i Danmark

  COVID-19-vaccine fra BioNTech/Pfizer

  Studiet, der ligger bag denne vaccine, inkluderer i alt 43.548 deltagere. Deltagerne er opdelt i to lige store grupper, hvor den ene gruppe har fået to doser af vaccinen med 21 dages mellemrum og den anden gruppe har fået placebo [Polack].

  Blandt forsøgsdeltagerne har 2.951 diabetes uden følge­sygdomme, og 212 har diabetes med følge­sygdomme. Også de er opdelt i to lige store grupper, som har fået henholdsvis vaccinen og placebo.

  Forskerne bag studiet konkluderer, at vaccinen er 90-98 procent effektiv til at forebygge COVID-19. Hos personer i særlig risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, herunder personer med diabetes, er effektiviteten af vaccinen på 88-99 procent.

  COVID-19-vaccine fra Moderna

  Studiet, der ligger bag denne vaccine, inkluderer i alt 30.420 deltagere. Deltagerne er opdelt i to lige store grupper, hvor den ene gruppe har fået to doser af vaccinen med 28 dages mellemrum og den anden gruppe har fået placebo [Baden].

  Blandt forsøgsdeltagerne har 2.875 diabetes. Også de er opdelt i to lige store grupper, som har fået henholdsvis vaccinen og placebo.

  Forskerne bag studiet konkluderer, at vaccinen er 89-97 procent effektiv til at forebygge COVID-19. Hos personer i særlig risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, herunder personer med diabetes, er effektiviteten af vaccinen 75-97 procent.

  COVID-19-vaccine fra AstraZeneca/Oxford Universitet

  OBS: Sundhedsstyrelsen har besluttet, at man i Danmark ikke længere vil gøre brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca i det nationale vaccinationsprogram. Beslutningen skyldes konstateringen af en sammenhæng mellem sjældne men alvorlige blod­propper hos ny­vaccinerede og vaccinen, sammenholdt med smittetrykket i Danmark, epidemiens karakter, og at vi har andre effektive vacciner til rådighed. Læs mere om beslutningen hos Sundhedsstyrelsen.

  Studiet, der ligger bag denne vaccine, inkluderer i alt 23.848 deltagere. Deltagerne er opdelt i to lige store grupper, hvor den ene gruppe har fået to doser af vaccinen med 28 dages mellemrum og den anden gruppe har fået placebo [Voysey].

  Blandt forsøgs­deltagerne har 270 personer diabetes. Også de er opdelt i to lige store grupper, som har fået henholdsvis vaccinen og placebo.

  Forskerne bag studiet konkluderer, at vaccinen er 55-80 procent effektiv til at forebygge COVID-19. Der er endnu ikke offentlig­gjort analyser af effektiviteten hos personer, der er i særlig risiko, herunder personer med diabetes.

  På baggrund af erfaringer med vaccinen i Skotland anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at vaccinen kan bruges til alle over 18 år, som ikke er i særlig øget risiko for at opleve et alvorligt forløb med COVID-19. Det er en ændring fra tidligere, hvor vaccinen kun blev anbefalet til personer under 65 år, uden risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19.

  COVID-19-vaccine fra Johnson & Johnson

  OBS: Sundhedsstyrelsen har besluttet, at man i Danmark ikke vil gøre brug af COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson i det nationale vaccinationsprogram. Beslutningen skyldes, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson ikke står mål med risikoen for mulige skadevirkninger i form af sjældne men alvorlige blod­propper hos ny­vaccinerede. Læs mere om beslutningen hos Sundhedsstyrelsen.

  COVID-19-vaccinen fra Johnson & Johnson (også kaldet COVID-19 Vaccine Janssen) er, som de øvrige vacciner beskrevet her på siden, godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til brug i hele EU og dermed også i Danmark.

  Der er endnu ikke udgivet en fagfællebedømt videnskabelig artikel med resultaterne fra studiet bag vaccinen. Derfor kan vi ikke give en nærmere beskrivelse af vaccinens effektivitet.

  Ifølge EMA inkluderer studiet flere end 44.000 deltagere, opdelt i to lige store grupper. Den ene halvdel modtog vaccinen, mens den anden halvdel fik placebo.

  Cirka 7 procent af forsøgsdeltagerne havde type 2-diabetes [EMA], men der er ikke information om hvor mange, der havde andre former for diabetes.

  EMA beskriver, at Johnson & Johnsons studie viser, at vaccinen er 67 procent effektiv til at forebygge COVID-19. I alt fik 116 ud af 19.630 forsøgsdeltagere i vaccinegruppen COVID-19, mens 348 forsøgsdeltagere ud af 19.691 i placebogruppen fik COVID-19. Derudover viser studierne, at vaccinen har en beskyttende effekt på 85 procent mod alvorlige forløb med COVID-19.

  Johnson & Johnsons vaccine er godkendt til personer over 18 år. Vaccinen skal gives som et enkelt stik i modsætning til de tre øvrige godkendte COVID-19-vacciner, som alle kræver to doser.

  Hvad mangler vi viden om?

  I de få tilfælde hvor vaccinerne af en eller anden grund ikke har kunnet beskytte en person mod at få COVID-19, ser vaccinerne ud til at kunne reducere risikoen for at få et alvorligt COVID-19-forløb. Data i studierne er dog så begrænsede, at man endnu ikke kan sige, om det også gælder personer i særlig risiko, f.eks. personer med diabetes.

  Forskerne skelner i studierne ikke mellem type 1- eller type 2-diabetes. Det er derfor endnu ikke muligt at vurdere, om der er forskel på effekten hos personer med type 1- og type 2-diabetes.

  Hvor kan man finde mere information om COVID-19-vaccinerne?

  Opdateret 21. januar 2021

  Hvis man vil vide mere om, hvordan de forskellige COVID-19-vacciner virker, hvilke bivirkninger de kan have, og hvornår man kan forvente at blive vaccineret, har flere danske myndigheder og institutioner information om dette:

  • Hos Sundhedsstyrelsen kan man finde information om vaccination mod COVID-19. Man kan blandt andet læse om rækkefølgen for, hvornår de forskellige befolkningsgrupper (vaccinationsgrupper) forventes at blive tilbudt vaccination, hvordan man bliver tilbudt vaccinen, og se film, som forklarer, hvordan vaccinerne virker.
  • Hos Lægemiddelstyrelsen kan man finde oplysninger om de godkendte COVID-19-vacciner i Danmark. Styrelsen forklarer blandt andet, hvordan vaccinerne virker, hvordan de er udviklet og testet, deres bivirkninger, og hvordan de bliver godkendt til brug i Danmark.
  • Hos Statens Serum Institut kan man finde information, primært henvendt til sundhedspersonale, om vaccination mod COVID-19. Blandt andet kan man læse om, hvordan vaccinerne skal opbevares og injiceres.
  • Hos Diabetesforeningen kan man finde svar på en række ofte stillede spørgsmål om COVID-19-vaccination af personer med diabetes. Der er blandt andet svar på, om børn med type 1-diabetes skal vaccineres, og hvornår personer med diabetes kan forvente at blive vaccineret.
  • Hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan man på engelsk læse mere om blandt andet godkendelsesprocessen for COVID-19 vacciner i EU og hvilke vacciner, som er under vurdering.
  • Hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kan man fra et globalt perspektiv, på engelsk, læse mere om COVID-19-vaccinerne. Man kan blandt andet finde nyheder om COVID-19-vacciner og læse forklaringer på, hvordan vaccinerne virker. Man kan også læse om initiativer til at sikre, at vaccinerne bliver tilgængelige i hele verdenen.
  • Hos Det Etiske Råd kan man læse om de problemstillinger, der knytter sig til prioriteringer omkring vaccinen og vaccinens rolle for det enkelte individ og for samfundet.

  Sidst opdateret: 5. marts 2021

  Referencer