Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Vacciner

Spørgsmål og svar om COVID-19-vacciner i relation til personer med diabetes.

Indhold

  Forskere over hele verden har arbejdet på at udvikle effektive og sikre vacciner, der beskytter mod COVID-19.

  Flere vacciner er blevet og bliver fortsat testet i store lodtræknings­forsøg. De fleste af disse forsøg inkluderer også personer med diabetes.

  Nedenfor kan man læse mere hvad vi ved fra forskningen om de vacciner, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og danske myndigheder har vurderet og godkendt til brug i EU og i Danmark.

  Desuden man man finde links til flere oplysninger om vaccinerne, det danske COVID-vaccinationsprogram og etiske overvejelser omkring udrulning af vaccination.

  Spørgsmål og svar

  Hvad ved man om COVID-19-vacciner og diabetes?

  Opdateret 20. december 2021

  Det korte svar er, at forskningen har vist, at de COVID-19-vacciner, som er godkendt til brug i Danmark, beskytter mod alvorlig sygdom med COVID-19, og at bi­virkningerne er meget begrænsede, også for personer med diabetes. Noget tyder dog på, at effekten af vaccinen er lidt mindre for nye varianter af COVID-19-virusset.

  Personer med diabetes har deltaget i de vaccine­studier, som ligger til grund for de vacciner, som bruges i det danske COVID-19-vaccinations­progam.

  Det lidt længere svar er, at personer med diabetes har deltaget i de store lodtræknings­studier, hvor man har testet COVID-19-vaccinerne. Både i de grupper, som har fået vaccinerne, og i kontrol­grupperne, som har fået placebo (dvs. en injektion med ikke-virksomme "vacciner", f.eks. saltvand).

  Vaccinerne er også testet på andre personer med højere risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, f.eks. personer over 65 år, over­vægtige (BMI>30) og personer med hjerte- og lunge­sygdom.

  De vacciner, som er godkendt til brug i Danmark, beskytter alle effektivt mod at blive alvorligt syg med COVID-19. Effektiviteten fundet i de oprindelige lodtræknings­forsøg gjaldt dog ved de første varianter af COVID-19. Noget tyder på, at vaccinerne er mindre effektive til at forhindre smitte for de senere varianter.

  Bivirkningerne til vaccinerne er som regel milde og forsvinder i løbet af et par dage. Det kan f.eks. være feber, hoved­pine eller ømhed ved indstiks­stedet. Kun meget sjældent er der observeret mere alvorlige bi­virkninger såsom allergiske reaktioner.

  Læs mere om vaccinerne og deres bivirkninger hos Sundhedsstyrelsen

  Vacciner i det nationale COVID-19-vaccinations­program inkluderer vaccinerne fra Pfizer og Moderna.

  Læs mere om Pfizer-vaccinen (handelsnavn: Comirnaty) på Medicin.dk

  Læs mere om Moderna-vaccinen (handelsnavn: Spikevax) på Medicin.dk

  Ud over vaccinerne i det nationale vaccinations­program er to andre COVID-19-vacciner godkendt til brug i Danmark, nemlig vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

  Efter fund af meget sjældne men alvorlige bivirkninger har Sundhedsstyrelsen besluttet ikke at gøre brug af de to vacciner i det nationale vaccinations­program.

  Læs mere om AstraZeneca-vaccinen (handelsnavn: Vaxzevria) på Medicin.dk

  Læs mere om Johnson & Johnson-vaccinen (handelsnavn: COVID-19 Vaccine Janssen) på Medicin.dk

  Fortsat forskning

  Forskerne følger stadig de personer, som deltager i studierne. Det gør de blandt andet for at undersøge, hvor længe vaccinerne beskytter mod COVID-19, for at overvåge bivirkninger, og se hvor godt de beskytter mod nye varianter af virusset. Samtidig kan de indsamle flere data om vaccinernes virkning hos forskellige risiko­grupper, f.eks. personer med diabetes.

  Da der stadig mangler viden om vaccinerne, er godkendelsen til brug en såkaldt betinget godkendelse. Det betyder, at det Europæiske Læge­middel­agentur, EMA, og Lægemiddel­styrelsen i Danmark løbende skal have adgang til vaccine­producenternes forsknings­resultater. På den måde kan myndig­hederne vurdere, om vaccinerne stadig er sikre og effektive.

  Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.

  Find de oprindelige godkendelses­studier for vaccinerne fra Pfizer og Moderna i referencelisten nederst på siden.

  Hvor kan man finde mere information om COVID-19-vaccinerne?

  Opdateret 7. januar 2022

  Hvis man vil vide mere om, hvordan de forskellige COVID-19-vacciner virker, hvilke bivirkninger de kan have, og hvornår man kan forvente at blive vaccineret, har flere danske myndigheder og institutioner information om dette:

  • Hos Sundhedsstyrelsen kan man finde information om vaccination mod COVID-19. Man kan blandt andet se film, som forklarer, hvordan vaccinerne virker.
  • Hos Lægemiddelstyrelsen kan man finde oplysninger om de godkendte COVID-19-vacciner i Danmark. Man kan læse mere om hvordan vaccinerne virker, hvordan de er udviklet og testet, deres bivirkninger, og hvordan de bliver godkendt til brug i Danmark.
  • Hos Medicin.dk kan man finde en oversigt over de godkendte COVID-19-vacciner i Danmark.
  • Hos Statens Serum Institut kan man finde information, primært henvendt til sundheds­personale, om vaccination mod COVID-19. Blandt andet kan man læse om, hvordan vaccinerne skal opbevares og injiceres.
  • Hos Diabetesforeningen kan man finde svar på en række ofte stillede spørgsmål om COVID-19-vaccination af personer med diabetes. 
  • Hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan man på engelsk læse mere om blandt andet godkendelses­processen for COVID-19 vacciner i EU og hvilke vacciner, som er under vurdering.
  • Hos Verdenssundheds­organisationen (WHO) kan man fra et globalt perspektiv, på engelsk, læse mere om COVID-19-vaccinerne. Man kan blandt læse om initiativer til at sikre, at vaccinerne bliver tilgængelige i hele verdenen.
  • Hos Det Etiske Råd kan man læse om de problem­stillinger, der knytter sig til priori­te­ringer omkring vaccinen og vaccinens rolle for det enkelte individ og for samfundet.

  Referencerne står i alfabetisk rækkefølge efter førsteforfatterens efternavn.

  Sidst opdateret: 20. december 2021