Sundhedsstyrelsens vejledninger

Vejledninger og anbefalinger til fagpersoner, som arbejder med diabetes.

Sundhedsstyrelsen laver vejledninger og anbefalinger omkring andre emner end behandling. Det kan for eksempel være opsporing og tværsektorielt samarbejde.

I denne sektion har vi samlet Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger om diabetes.

Sundhedsstyrelsen laver også andre udgivelser med fokus på støtte til arbejdet med mennesker med diabetes. Du kan finde det hele i deres samling af udgivelser om diabetes.

Rehabilitering ved type 2-diabetes

Titel: NKR - Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2-diabetes
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: Juli 2015

Se de nationale kliniske retningslinjer

Fysisk aktivitet

Titel:Fysisk aktivitet - Håndbog om forebyggelse og behandling
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: December 2018

Se anbefaling

Behovsvurdering i den afklarende samtale

Titel: Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: Januar 2019

Se anbefaling

Udgivelsen er lavet i samarbejde med: Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Patienter, Danske Regioner, KL/kommuner, Sundheds- og ældreministeriet.

Målrettet opsporing i kommunerne

Titel: Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2018

Se anbefaling

Lavet i samarbejde med:Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Patienter, Danske Regioner/region, Diabetesforeningen, KL/kommuner, Sundheds- og Ældreministeriet.

Livsstil og svær overvægt

Titel: Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet
Udviklet/senest opdateret: Juli 2018

Se anbefaling

Forebyggelse af overvægt

Titel: Forebyggelsespakke - Overvægt
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: Juli 2018

Se anbefaling

Forebyggelse ved fysisk aktivitet

Titel: Forebyggelsespakke - Fysisk aktivitet
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: April2018

Se anbefaling

Tværsektorielle forløb ved type 2-diabetes

Titel: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes
Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: April 2017

Se anbefaling

Lavet i samarbejde med: Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat), Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskab, Danske Patienter, KL/kommuner, Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker, Dansk Selskab for Fysioterapi, Ergoterapifaglige Selskaber, Foreningen af Kliniske Diætister, Danske Fodterapeuter, Danske Regioner/regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Praktiserende Lægers Organisation (observatør).

Sidst opdateret: 15. november 2020