Gå til hovedindhold

Vidensbaserede indsatser

Der er udviklet mange vidensbaserede indsatser, som fagpersoner kan bruge, når de arbejder med personer med diabetes. Oversigten her samler nogle af dem.

Indhold

  Videncenter for Diabetes har lavet en oversigt over indsatser, som nogle fagpersoner bruger, når de arbejder eller er i kontakt med personer med diabetes.

  Hvis du kender til en indsats, der kan være relevant at inkludere i oversigten, er du meget velkommen til at kontakte os.

  Indsatserne kan søges frem herunder, og søgningen kan inddeles i tre kategorier alt efter, om du har en særlig interesse eller behov. Du kan vælge at filtrere efter en enkelt, to eller alle tre kategorier.

  • Sygdom og sundhed: Her har du mulighed for at filtrere på de indsatser, der er udviklet til personer med diabetes specifikt, personer med kroniske sygdomme generelt eller til at fremme almen sundhed.
  • Særlige målgrupper: Her kan du filtrere på de indsatser, der er udviklet til grupper af personer med diabetes, der er særligt sårbare. Det inkluderer dem, der udover at have diabetes tilhører et etnisk mindretal eller har psykiske eller psykiatriske diagnoser.
  • Vidensgrundlag: Hvis du har krav til vidensgrundlaget, kan du filtrere på de indsatser, der er baseret på henholdsvis lokale erfaringer, evalueringer eller forskning.

  Vil du vide mere om indsatserne, er der i beskrivelserne af hver indsats information om, hvor du kan læse eller høre mere.

  Find indsats

  Nulstil

  Der filtreres på:

  CUSTOM

  CUSTOM er en kulturelt tilpasset uddannelsesindsats til etniske mindretal med type 2-diabetes.

  Etniske mindretal
  Diabetes
  Lokale erfaringer

  EMMA

  EMMA er en samling af dialogværktøjer udviklet til fagpersoner, der underviser personer med diabetes.

  Diabetes
  Forskning

  Lev livet med type 2-diabetes

  Lev livet med type 2-diabetes er et kommunalt koncept for diabetesrehabilitering.

  Diabetes
  Lokale erfaringer

  Livsstilsguide i Praksis

  Livsstilsguide i Praksis er en guide til at forbedre samarbejdet mellem personer med psykisk sygdom og fagprofessionelle.

  Psykisk sårbarhed
  Kroniske sygdomme
  Sundhed generelt
  Diabetes
  Forskning

  LÆR AT TACKLE

  LÆR AT TACKLE er et peer-baseret mestringsprogram målrettet blandt andet personer med kronisk sygdom eller symptomer på depression.

  Psykisk sårbarhed
  Kroniske sygdomme
  Forskning

  NEED

  NEED er et dialogværktøj med øvelser til uddannelse af personer med kroniske sygdomme herunder diabetes.

  Diabetes
  Kroniske sygdomme
  Forskning

  Projekt Bydelsmødre

  I Projekt Bydelsmødre uddannes ressourcestærke indvandrerkvinder i emner som sundhed, børneopdragelse og kvinders rettigheder.

  Etniske mindretal
  Sundhed generelt
  Evaluering

  Små skridt til et sundere liv

  Små skridt til et sundere liv er en billedsamling til at anskueliggøre hverdagens valg for personer med anden etnisk baggrund og type 2-diabetes.

  Etniske mindretal
  Diabetes
  Lokale erfaringer

  Ulighed i sundhed

  Ulighed i sundhed er en samling sundhedspædagogiske værktøjer til brug i patientuddannelse af sårbare personer med diabetes.

  Diabetes
  Kroniske sygdomme
  Forskning

  Sidst opdateret: 20. januar 2022