Medicin.dk

Medicinsk behandling af diabetes.

Medicin.dk er et opslags­værk om medicin, der indeholder information om forskellige typer af medicin og vejledning til valg af præparater. Medicin.dk er delt op i:

min.medicin

Er skrevet i et almindeligt sprog og henvender sig primært til personer med diabetes (eller andre sygdomme), pårørende og andre fag­personer.

Læs mere om type 1-diabetes og type 2-diabetes på min.medicin

pro.medicin

Er skrevet i fags­prog og henvender sig primært til læger, sygeplejersker, farmaceuter, farmakonomer eller andre med en uddannelse inden for sundhed.

Læs mere om type 1-diabetes og type 2-diabetes på pro.medicin

Medicingrupper

For at lette adgangen til den mere specifikke information om medicin, har vi herunder samlet direkte links til de forskellige diabetes­relevante medicin­grupper på min.medicin og pro.medicin.

DPP-4-hæmmere

Virker ved at stimulere udskillelse af insulin og samtidig hæmme glukagon. Dermed falder blod­sukkeret.

Læs mere om DPP-4-hæmmere på min.medicin eller pro.medicin

Glitazoner

Glitazoner øger insulin­følsomheden og dermed øges optagelsen af glukose. Det sker blandt andet ved at øge glukose­forbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed over for insulin.

Læs mere om midler, som øger insulinfølsomheden på min.medicin

Læs mere om glitazoner på pro.medicin

GLP-1-receptoagonister

Glukagon Like Peptide 1 (GLP-1) virker ved at frigøre insulin og hæmme frigørelsen af glukagon. Desuden forsinker GLP-1 optagelse af glukose fra tarmen, hvilket også påvirker glukose­niveauet i blodet.

Læs mere om GLP-1-receptor­agonister på min.medicin eller pro.medicin

Insulin

Insulin er et hormon, der dannes i bugspyt­kirtlen. Det virker ved at binde sig til molekyler på celle­overfladen og dermed øge transporten af glukose ind i cellerne. Insulin er nødvendigt for at opbygge glykogen­depoter, fedt­depoter og protein. Du kan læse om insulinmin.medicin og pro.medicin.

Insulin inddeles i fire grupper, som du også kan læse mere om enkeltvis:

Hurtigt­virkende insulin

Læs mere på min.medicin eller pro.medicin

Intermediært­virkende (middelhurtigt­virkende) insulin

Læs mere på min.medicin eller pro.medicin

Kombination af hurtigt- og intermediært­virkende insulin

Læs mere på min.medicin eller pro.medicin

Insulin­analoger

Læs mere på min.medicin eller pro.medicin

Insulinfrigørende midler (beta-cellestimulerende midler)

Virker ved at stimulere beta-cellerne i de langerhanske øer i bugspyt­kirtlen og på den måde øge udskillelsen af insulin.

Læs mere om insulin­frigørende midler på min.medicin eller pro.medicin.

Metformin

Metformin øger insulin­følsomheden og dermed øges optagelsen af glukose. Det sker blandt andet ved at øge glukose­forbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed over for insulin.

Læs mere om midler, som øger insulin­følsomheden min.medicin

Læs mere om metformin på pro.medicin

SGLT-2-hæmmere

Virker ved at hæmme proteinet SGLT-2 og dermed øge udskillelsen af glukose med urinen. SGLT-2 optager normalt glukose fra urinen og afgiver det i blodet.

Læs mere om SGLT-2-hæmmere på min.medicin eller pro.medicin

Sidst opdateret: 31. oktober 2020