Gå til hovedindhold

Efteruddannelse for fagpersoner

Få nye kompetencer i arbejdet med diabetes. Som fagperson kan man på tværs af landet efteruddanne sig på diabetesområdet.

Indhold

  Efter­uddannelse giver mulighed for at få nye færdig­heder. Som fagperson kan man blive opdateret med den nyeste viden, praksis og teknologi inden for diabetes.

  Herunder kan du som fagperson finde efter­uddannelser på diabetes­området.

  Efter­uddannelserne er åbne for alle på tværs af landsdele, men bemærk, at den fysiske under­visning finder sted på specifikke uddannelses­institutioner.

  Efteruddannelse for fagpersoner

  En diplomuddannelse for diabetes­sygeplejersker. Uddannelsen forløber over 1½ år.

  Målgruppe

  Uddannelsen henvender sig til syge­plejersker, der har behov for en særlig viden inden for diabetes.

  Udbyder

  Uddannelsesforløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med Københavns Professions­højskole, Fagligt Selskab for Diabetes­sygeplejersker og Professions­højskolerne Absalon og VIA.

  Indhold

  Uddannelsen er meget praksisnær og giver klinisk anvendelige færdigheder inden for diabetes­området. Forløbet er bygget op af fem diplom­moduler, som er placeret tre forskellige steder i landet: Københavns Professions­højskole, Professions­højskolen Absalon og VIA University College.

  Det er også muligt at tage enkelte moduler.

  Find uddannelsen

  En efteruddannelse for fod­terapeuter over 13 kursusdage.

  P.t. udbydes efter­uddannelsen ikke, men man kan tilmelde sig en kursusagent for at få besked om nye hold. Der arbejdes på at etablere et fast udbud for Fodterapeut­skolen i København og Fodterapeut­skolen på Tradium i Randers.

  Målgruppe

  Uddannelsen henvender sig til stats­autoriserede, privat­praktiserende fod­terapeuter.

  Udbyder

  Efteruddannelsen udbydes af Fodterapeut­skolen København i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Danske Fodterapeuter. Efter­uddannelsen er finansieret af SDCC og Kvalitets- og Efter­uddannelses­fonden for Fodterapi og anbefales af Diabetes­foreningen.

  Indhold

  Efter­uddannelsen giver et teoretisk og praktisk fundament til at kunne give individuel behandling, der sigter mod at forebygge, opspore og behandle diabetiske fodsår og andre fod­problematik­ker hos personer med diabetes. En vigtig del er også at kunne give individuel rådgivning, som motiverer til nye vaner for sundere fødder.

  Find efteruddannelsen

  Et diplom­modul for fag­personer, som ønsker at styrke faglig­heden i mødet med kronisk syge. Forløbet strækker sig over 5 x 2 sammen­hængende uddannelses­dage.

  Målgruppe

  Modulet henvender sig til fag­personer, der arbejder med mennesker med kroniske sygdomme på et sygehus eller i en kommune.

  Udbyder

  UCL Erhvervs­akademi og Professions­højskole.

  Indhold

  Uddannelsen styrker faglighed og viden om sygepleje­forskning inden for emner som menneskers oplevelser og reaktioner på kroniske sygdomme, familie­fokuseret sygepleje, sårbarhed og ulighed i sundhed, transition, patient/borger­involvering og handle­kompetence. 

  Find modulet

  Sidst opdateret: 3. april 2023