Psykisk sårbarhed

Personer med psykiske og samtidig diabetes kan være særligt sårbare. Hvilke indsatser virker ifølge forskning?

At leve med type 2-diabetes kan være en stor udfordring i hverdagen. For personer, som på grund af en psykiatrisk diagnose i perioder er psykisk sårbare, kan det være vanskeligt altid at finde overskuddet til at håndtere begge sygdomme.

Personer med depression eller svære psykiatriske diagnoser som skizofreni og bipolare sygdomme er i den sammenhæng særligt sårbare.

På sigt kan de udfordringer, der følger med psykisk sygdom, medføre en dårligere prognose for udviklingen af diabetiske følgesygdomme. Det er derfor vigtigt, at borgere med psykisk sygdom og type 2-diabetes får hjælp og støtte til at håndtere begge sygdomme.

Men hvad kan man som behandler gøre for at hjælpe psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes godt på vej til at håndtere deres diabetes?

Hvad kan du finde her på siderne?

Videncenter for Diabetes har samlet en række internationale forskningsoversigter om diabetesindsatser rettet mod personer med depression eller psykiatriske lidelser.

Kort fortalt kan du her på siderne læse om:

  • Kognitiv adfærdsterapi og psykologbehandling til at afhjælpe depressionssymptomer hos personer med type 2-diabetes.
  • Amerikanske erfaringer med tværfagligt samarbejde mellem behandlere i behandlingen af personer med depression og type 2-diabetes.
  • Diabetesuddannelse til personer med svære psykiatriske diagnoser og type 2-diabetes.

Du er meget velkommen til at kontakte videncentret, hvis du kender til relevante forskningsoversigter og værktøjer, som ikke er nævnt her. Vi vil løbende opdatere siderne.

Sidst opdateret: 8. september 2020