Gå til hovedindhold

Historien bag logoet

Videncenter for Diabetes’ logo tager udgangspunkt seks humane insulinmolekyler. Logoet symboliserer vores tre målgrupper, og farven er blå som himlen.

Indhold

  Logoets form

  Logoet er blevet udviklet med inspiration fra både insulinmolekyler og det globale diabetessymbol. Samtidig symboliserer det også Videncenter for Diabetes' tre primære målgrupper.

  Insulinmolekyler

  Videncentrets logo tager udgangs­punkt i seks humane insulin­molekyler, som er sym­metrisk forbundet i en hexamer (R6-form). Humant insulin er det hormon, kroppen selv producerer, og det er valgt, fordi fælles­nævneren for alle typer diabetes mellitus er, at kroppen ikke kan producere insulin og/eller har nedsat følsomhed for det.

  Tegning af seks humane insulin­molekyler forbundet i en hexamer (R6-form).

  Diabetessymbol

  Tilsammen danner de seks enkelt­molekyler tre formationer, som stilistisk tegnet hver består af to ens udsnit af en cirkel. Udsnittenes pro­portioner er de samme som i den blå cirkel, der er International Diabetes Federations globale symbol for diabetes.

  Logoet har samme pro­portioner som International Diabetes Federations globale symbol for diabetes.

  Målgrupper

  Logoets tre formationer er samlet omkring et center­punkt. Hver formation sym­boliserer én af de primære mål­grupper for Videncenter for Diabetes: personer med diabetes, pårørende og fag­personer, og center­punktet den vigtige relation mellem dem. Personer med diabetes har også fortalt os, at de tre for­mationer ligner M'er, som kan stå for tre centrale ting i deres liv, nemlig mad, motion og medicin – og at personen med diabetes er symboliseret ved center­punktet. 

  Videncenter for Diabetes' bo­mærke med de tre for­mationer og center­punkt i midten.

  Logoets blå farve

  Logoets baggrunds­farve er blå ligesom himlen, som alle kan se på, lige­gyldigt hvor i verden man befinder sig. Den blå farve sym­boliserer derfor både sam­hørighed, og at alle kan blive berørt af diabetes. Den blå nuance (cyan) er desuden magen til primær­farven i logoer for hospitaler i Region Hovedstaden og er valgt for at indikere, at viden­centret oprinde­ligt blev etableret af Steno Diabetes Center Copenhagen, som er et hospital i Region Hovedstaden. Viden­centret er i dag et sam­arbejde mellem alle Steno Diabetes-centre i Danmark.

  Læs mere om anvendelsen af logoet

  Download logoet i forskellige udgaver

  Sidst opdateret: 3. august 2022